Niet blindstaren op positieve effecten forum

 
‘Forum Rotterdam’ is de naam van een nieuw beeldbepalend gebouw in de Rotterdamse binnenstad. De ruim 70 meter hoge kubus moet plaats bieden aan winkels (35.000m2), restaurants (3000m2), kantoren (17.000m2), 56 stadsappartementen, een hotel met 165 kamers, een museum (4000m2) en een bioscoop. En dit alles wil de investeerder (Multi Vastgoed) realiseren zonder enige financiële steun van de gemeente Rotterdam.

De ChristenUnie-SGP heeft in het commissiedebat over ‘Forum Rotterdam’ (hier terug te luisteren) haar zorgen uitgesproken dat Rotterdam zich mogelijk blindstaart op de positieve effecten van deze enorme bouwontwikkeling. Zo is de ontwikkeling goed voor de werkgelegenheid en een impuls voor de bouwsector in de stad. Plus het is uniek dat een dergelijke ontwikkeling in crisistijd van de grond komt. Maar over mogelijke negatieve effecten is niks bekend. Kan de Rotterdamse binnenstad bijvoorbeeld nog duizenden m2 winkels erbij krijgen zonder dat er leegstand ontstaat in de bestaande winkelstraten? We weten het helaas niet. En hetzelfde is van toepassing op de duizenden m2 kantoren in ‘Forum Rotterdam’. Met de huidige leegstandscijfers moeten we ons afvragen of dergelijke toevoegingen wel wenselijk zijn de komende jaren.

Ondanks dat we het zeer toejuichen dat Multi maar liefst 350 miljoen euro wil investeren in de Rotterdamse binnenstad zien we het als onze politieke taak om deze ontwikkeling integraal af te wegen. Oftewel kiezen voor de kwalitatief beste ontwikkeling voor het gebied, de Rotterdamse binnenstad. En dat kan wat ons betreft ook betekenen dat ‘Forum Rotterdam’ niet gerealiseerd zal worden.

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]