Positief over onderzoek integriteit bestuur Feijenoord

De ChristenUnie-SGP Rotterdam staat positief tegenover een onafhankelijk onderzoek naar de bestuurscultuur in deelgemeente Feijenoord. “Het is belangrijk 100% zeker te weten of in Feijenoord sprake is van belangenverstrengeling of niet. De verhalen beginnen zich nu op te stapelen, samen met de verdachtmakingen. We kunnen onze ogen hier dan ook niet voor sluiten. Goed dat de deelraad dit nu ziet en de zaak onafhankelijk wil laten onderzoeken.”, aldus raadslid Setkin Sies.

Als het aan de ChristenUnie-SGP ligt gaat de Rekenkamer niet alleen kijken naar de bestuurscultuur in Feijenoord maar ook naar de weerslag daarvan op de ambtenarij in Feijenoord. “In 2014 houden de deelgemeenten op te bestaan en komen deze ambtenaren onder de stedelijke koepel te werken. Het is van groot belang dat voor die tijd de angel uit het probleem is en we weten welke erfenis we ontvangen uit deelgemeente Feijenoord.”

Raadsenquête
Zoals afgelopen dagen te lezen was in diverse media, overweegt ChristenUnie-SGP Rotterdam een raadsenquête naar de schijn van belangenverstrengeling in Feijenoord. Sies: “Als het onderzoek van de Rekenkamer niet op alle vragen een antwoord geeft dan blijft een raadsenquête voor ons een reële optie. Voor nu steunen we de vraag naar een onafhankelijk Rekenkameronderzoek.”

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]