Respectvolle afhandeling claims na dodelijk ongevallen

 

De gemeente Rotterdam stuurt in sommige gevallen een claim naar verzekeraars om de reinigingskosten van wegen na een ongeval te verhalen. Raadslid Setkin Sies van de ChristenUnie-SGP Rotterdam stelt in schriftelijke vragen voor om deze claims voortaan te begeleiden met een informatieve brief als het gaat om ongevallen met dodelijke afloop: “Om te voorkomen dat nabestaanden worden geconfronteerd met dergelijke claims. Dit is een zaak tussen de gemeente en verzekeraars.”

Op 8 februari 2013 was in het AD te lezen dat twee zussen een claim hadden ontvangen van de gemeente Rotterdam voor het ‘schoonmaken van het wegdek’, het betrof hier de reiniging van de weg na het dodelijke ongeval van hun vader. Normaal gesproken handelen gemeente en verzekeraar deze claim af maar in dit specifieke geval nam de verzekeraar contact op met de nabestaanden om de claim te verifiëren.

Door middel van het voorstel van de ChristenUnie-SGP kunnen dergelijke confronterende situaties in de toekomst worden voorkomen of zal naar onze verwachting in ieder geval de toon van de communicatie verbeteren en respectvoller overkomen voor de nabestaanden.

De ChristenUnie-SGP Rotterdam hecht veel waarde aan een zeer respectvolle afhandeling van zaken na ongevallen met dodelijke afloop. Om deze reden heeft de partij hierover de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het Rotterdamse stadsbestuur:

Schriftelijke vragen van het lid Sies (ChristenUnie-SGP) over afhandeling claims na ongevallen met dodelijke afloop

Rotterdam, 8 februari 2013

Geacht college,

Op 8 februari 2013 stond in het AD/RD het artikel ‘Wegdek verontreinigd? Dat was dus onze vader’. Hierin was te lezen dat nabestaanden een claim hebben gekregen van de gemeente Rotterdam voor het reinigen van het asfalt na een dodelijk ongeval. De twee zussen doen hun verhaal in de krant omdat ze verbijsterd zijn dat ze moeten betalen voor het schoonmaken van het wegdek na het dodelijke ongeval van hun vader.

In reactie schrijft een woordvoerder van de gemeente Rotterdam dat het hier een normale procedure betreft. De claims komen normaalgesproken niet onder ogen van de nabestaanden maar worden direct afgehandeld door de verzekeraar. In dit geval is dit dus niet gebeurd en ontstaat er een zeer pijnlijke situatie voor de nabestaanden.

De ChristenUnie-SGP Rotterdam hecht veel waarde aan een zeer respectvolle afhandeling van zaken na oa ongevallen met dodelijke afloop. Hierover hebben wij de volgende vragen aan het Rotterdamse college:

1. Bent u het met ons eens dat dit een onwenselijke situatie betreft

2. Zijn er bij u meer gevallen bekend dat nabestaanden geconfronteerd worden met dergelijke claims van de gemeente Rotterdam?

De claim is in de betreffende situatie naar de verzekeraar verzonden en hierbij zijn de juiste procedures doorlopen. In dit geval heeft de verzekeraar echter zelfstandig contact opgenomen met de nabestaanden om de claim te verifiëren. Hierdoor, en niet door de claim zelf, is een confronterende en tevens pijnlijke situatie ontstaan.

3. Bent u bereidt om in het vervolg dergelijke claims te begeleiden met een nette brief waarin de gemeente Rotterdam de betreffende verzekeraar informeert over het tragische ongeval met het vriendelijke doch dringende verzoek voor deze claim geen direct contact op te nemen met de nabestaanden?

Met vriendelijke groet,

Setkin Sies
ChristenUnie-SGP

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]