Uitvoering wens ChristenUnie-SGP voor toegankelijkere stad

29 november 2012

De Rotterdamse wethouder Van Huffelen gaat zich inzetten voor de toegankelijkheid van de buitenruimte. Hierbij neemt de wethouder de ervaringen mee van gehandicapten die dagelijks te maken krijgen met obstakels in de buitenruimte. De Rotterdamse ChristenUnie-SGP is blij dat de wethouder op deze manier invulling geeft aan hun pleidooi voor een toegankelijke buitenruimte voor alle Rotterdammers.