Religieuze instellingen denken mee over aanpak Zuid

 
De Rotterdamse gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met het voorstel van de ChristenUnie-SGP om ook religieuze instellingen mee te laten denken over de aanpak van het Nationaal Programma Zuid. Tot nu toe werd alleen gesproken met burgers, bedrijven en gesubsidieerde instellingen maar werden bijvoorbeeld kerken niet betrokken in het proces. Raadslid Setkin Sies is blij dat deze religieuze instellingen vanaf nu ook aan tafel komen.

Binnen het focusgebied van het Nationaal Programma Zuid staan tientallen zeer maatschappelijk betrokken kerken en moskeeën die zelf aangeven constructief te willen meedenken over de aanpak van de problemen op Rotterdam Zuid. “Deze religieuze instellingen leveren nu al een belangrijke vrijwillige bijdrage aan de sociale vraagstukken op Zuid. Ik ben dan ook blij dat deze partijen betrokken zullen worden bij de uitvoering van het Nationaal Programma.”, aldus Sies.

Het aangenomen voorstel betreft de volgende motie van de Rotterdamse fractie ChristenUnie-SGP:

 

Motie ChristenUnie-SGP over een top op Zuid van religieuze organisaties

De gemeenteraad van de gemeente Rotterdam bijeen op 11 oktober 2012 ter bespreking van het uitvoeringsplan 2012-2014 Nationaal programma Zuid;

Constaterende dat:

Er in het focusgebied, de zeven probleemwijken, van het Nationaal programma Zuid zich 37 Christelijke kerken en een tiental moskeeën bevinden;

Er in het Nationaal Programma Zuid aandacht en contact is met vooral die organisaties die een subsidierelatie hebben met de overheid, met bedrijven en in de burgertop met bewoners;

Er in het Nationaal Programma Zuid geen aandacht wordt gegeven of contact wordt gezocht met religieuze genootschappen;

Er bij navraag bij religieuze instellingen behoefte is aan contact en bereidheid om constructief mee te denken over de vraagstukken van Rotterdam Zuid;

Overwegende dat:

Het van groot belang is dat het nationaal programma verbindingen aan gaat met alle potentiële partners in haar gebied;

Er gebleken is uit diverse rapporten dat religieuze organisaties een belangrijke vrijwillige bijdrage leveren aan tal van sociale vraagstukken;

Rotterdam-Zuid voor een groot gedeelte bestaat uit bewoners die een culturele achtergrond hebben waarin religie een belangrijke rol speelt;

Verzoekt het college:

Een bijeenkomst te organiseren, in navolging van de reeds geplande burgertop, met niet-gesubsidieerde organisaties die hun activiteiten hebben in het focusgebied van het Nationaal Programma Zuid;

De opbrengsten van deze top mee te nemen in het uitvoeringsplan 2012-2014 en verder;

De raad in de rapportages te rapporteren over de uitkomst van deze bijeenkomst;

En gaat over tot de orde van de dag

Setkin Sies
ChristenUnie-SGP

Deel dit artikel met anderen:
[shareaholic app=”share_buttons” id=”5067490″]