Verkiezingen in Rotterdam gaan over mensen. Mensen zoals wij allemaal. We verschillen van elkaar in leeftijd, godsdienst, gezondheid, cultuur én zijn allemaal Rotterdammer. Verkiezingen zijn er niet voor de politici. Verkiezingen gaan over de vraag hoe wij als Rotterdammers willen samenleven.